Onderhoud

Houdt met het bepalen van de plaats van de vijver rekening met de ligging: veel zon is funest voor de vijver, extreme algengroei is het gevolg, het water wordt te warm wat gepaard gaat met vissterfte. 

Voorjaar
In het voorjaar is het vijveronderhoud in hoofdzaak gericht op de planten en het tegengaan van algen. Vijverplanten kunnen worden gecontroleerd, bijgesnoeid, verjongd  of bijgepoot worden. Preventieve maatregelen tegen algengroei kunnen worden genomen. Loopt u ook even de vijver na om te bekijken of er vorstschade is ontstaan in de winter. Zoals in elk seizoen is het van belang om de waterkwaliteit te meten en bij te stellen.

Zomer
In de zomer hoeft er maar weinig onderhoud aan de vijver gepleegd te worden, het is een kwestie van een beetje bijhouden. Pompen en andere apparatuur kunnen gecontroleerd, en filters af en toe gereinigd worden. Zich te sterk ontwikkelende zuurstofplanten kunnen gesnoeid worden. Als er overmatige algengroei plaatsvindt, moet u deze uiteraard tegengaan.

Najaar
Het belangrijkste vijveronderhoud vindt in het najaar plaats. Om verzuring in de wintermaanden en algengroei in het voorjaar te voorkomen moet de vijver worden schoongemaakt en schoongehouden. Dit betreft voornamelijk het verwijderen van bodemslib en van afgestorven plantdelen. Ook kunnen er maatregelen worden genomen tegen het inwaaien van bladeren en het voorkomen van winterschade.

 

Winter
In de winter is eigenlijk de hele vijver in rust en moet ook zoveel mogelijk met rust worden gelaten. De plantengroei ligt nagenoeg stil en de vissen verkeren in winterslaap. Uw voornaamste inspanningen zijn erop gericht om de vijver deels ijsvrij te houden en vorstschade te voorkomen. 

 

Bekijk meer productgroepen in de categorie Vijver